pitea-havsbad-screen
Pite Havsbad Group är en koncern där bland annat Pite Havsbad som är en av norra Europas största anläggningar för turism och konferenser ingår.

Koncernen var i behov av ett kommunikationssystem där personalen kunde framföra synpunkter, förslag, förbättringsåtgärder mm i sin strävan att ge så bra service som möjligt till sina kunder. Wiseweb fick i uppdrag att utveckla ett system där personalen loggar in och väljer vilket hotell och vilken avdelning som skall ta del av informationen/förslaget samt att de skriver en kortfattad text i ärendet. Informationen når rätt kontaktperson direkt och hotellen kan därmed än mer effektivt förbättra sin service.

Bransch: Turism & konferens

Ort: Piteå

Ta kontakt med oss!